Avel

Vi bedriver avel i liten skala. Vi har två bedömda avelston som grunden för våran avel;
  • Aldis från Örvik
  • Dúfa frá Ármoti